Ga naar de inhoud

Onze Privacyverklaring

Vragen over de privacyverklaring, of over onze diensten en producten? Neem gerust contact op door middel van een e-mail of een belletje!

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als daar een juridische basis voor is (een wettelijke grondslag). De grondslag die wij hanteren voor het verwerken van persoonsgegevens is je ondubbelzinnige toestemming (artikel 8, onder a, Wbp / artikel 4 lid 11 AGV). Door het actief akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens, de algemene voorwaarden en privacyverklaring, geef je toestemming voor het verwerken van je gegevens door GUSSTA zoals omschreven in deze privacyverklaring. Uiteraard kun je jouw toestemming altijd intrekken, wij verwijderen dan jouw persoonsgegevens uit onze databases en administratie. Dit recht (op intrekken toestemming) heeft betrekking op toekomstige verwerkingen van je persoonsgegevens en niet op de reeds door ons verwerkte persoonsgegevens. Zonder de verwerking van jouw gegevens kunnen wij onze dienstverlening niet leveren.

GUSSTA geeft jouw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij een wettelijke verplichting of gerechtelijke uitspraak dat vereist of je specifiek om toestemming is gevraagd.

Voor de juiste werking van onze dienstverlening geven wij jouw gegevens op bij een aantal partijen binnen en buiten Europa. Binnen Europa zijn dat iXL Hosting voor de hosting van onze website en Purple Media voor het beheren van onze website. Deze partijen hebben een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens / de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG). Buiten Europa is dat MailChimp. Deze partij stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparatuur wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek gebruikt worden om de toegang tot de website voor jou gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het laden van jouw persoonlijke voorkeuren. Als je niet wilt dat wij cookies gebruiken, kun je in jouw browser kiezen voor de optie ‘cookies off’, of jouw browserprovider naar de juiste instellingen vragen.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Ja, GUSSTA bewaart je gegevens tenzij je ons vraagt uw gegevens te verwijderen. GUSSTA verwijdert jouw gegevens op verzoek of maakt deze anoniem. Wil je dat GUSSTA jouw gegevens verwijdert? Stuur een e-mail naar [email protected]. Wij verwijderen jouw gegevens binnen 14 dagen uit onze databases en administratie of maken we ze anoniem.

Inzage in jouw gegevens. Als klant heb je het recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

Als klant heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren, mocht blijken dat onze registratie niet (meer) klopt. Dit geldt ook als de gegevens aangevuld of aangepast moeten worden.

Als klant heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit houdt in dat wij jouw persoonsgegevens verwijderen uit onze systemen. Jouw gegevens kunnen nog wel geanonimiseerd en/of geaggregeerd zijn verwerkt in diverse managementrapportages.

Als klant heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zullen jouw bezwaar, indien dit voorzien is van gegronde onderbouwing, in behandeling nemen en je zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie weken antwoorden.

Als klant heb je het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij jouw persoonsgegevens in standaardbestandsformaat beschikbaar kunnen stellen, zodat je deze kunt hergebruiken.

GUSSTA zal naar de stand der wetenschap en techniek, passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om afdoende waarborgen te bieden voor de bewaking en bewaring van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van jouw gegevens. Dit geldt tevens voor de daaraan toe te voegen, te onttrekken en/of daarvan af te leiden informatie. Zowel input als output zullen door GUSSTA worden beveiligd tegen verlies, diefstal of tegen enige onrechtmatige en/of ongeautoriseerde vorm van verwerking.

Heb je hulp nodig bij het maken van de juiste keuze?
Of wil je onze bedden in de showroom bekijken?

phone +31 33 202 26 95